เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

สุขภาวะทางโภชนาการ นั้นเป็นพื้นฐานของปีรามิดที่ส่งผลอย่างมหาศาลกับโรคภัยไข้เจ็บของคนในองค์กร

การปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับองค์กรรายบุคคล

ติดต่อเรา

1-1 CORPORATE NUTRITION COUNSELING

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

ทำไมถึงต้องมีการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

การให้ความสำคัญด้านโภชนาการกับสุขภาพองค์กรนั้น มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสถิติจากองค์การอนามัยโลก แจ้งว่า จำนวนผู้ป่วย NCDs ในประเทศไทยแต่ละปีมีมากขึ้น ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 300,000 คน และเสียชีวิตโดยอายุต่ำกว่า 60 ปี โดย Lifestyle การทานอาหาร เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลความเจ็บป่วยนี้  

“ซึ่งคนส่วนใหญ่พึ่งพาการรักษาด้วยยาและการผ่าตัดมากกว่าการใช้วิธีการทางธรรมชาติในการต่อสู้กับโรค การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารถูกมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่จริงๆ แล้ววิธีทางธรรมชาตินอกจากจะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแล้ว ยังช่วยรักษาโรคเรื้อรังให้หายขาดได้อีกด้วย” โดยสมาพันธ์โรคหัวใจและสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปแบบและวิธีการ

ประเภท: การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัดรายบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญ: แพทย์แผนไทย
ระยะเวลา: 30 นาที ต่อท่าน
จำนวนผู้เข้ารับบริการ: ขั้นต่ำ 8 ท่าน

ตรวจและประเมิณภาวะโภชนาการของผู้เข้าร่วม ด้วยหลักการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย การแบ่งธาตุ และโภชนาการสมัยใหม่

สืบค้นสาเหตุด้านโภชนาการของผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น ภาวะการนอนไม่หลับ การมีกรดไหลย้อน ความเครียด อาหารไม่ย่อย โรคอ้วน โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ รวมถึงปัญหา NCDs เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน มะเร็ง และอื่นๆ

สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงการสอนพื้นฐานการเลือกและอ่านฉลากสินค้าเพื่อสุขภาพ

ร่วมวางแผนการรักษาด้านโภชนาการบำบัด ตาม Goal ของแต่ละบุคคล โดยการแนะนำและดัดแปลงอาหาร การใช้สมุนไพรไทย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ที่เข้ากับวีถีชิวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันได้

ติดต่อเรา

IN-PERSON NUTRITION COUNSELING

บริการที่ออฟฟิศ

เป็นการปรึกษาส่วนตัว 1-1 ที่ออฟฟิศของคุณ โดยที่ปรึกษาด้านโภชนาการจะตรวจสอบประวัติความเจ็บป่วย การทานอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ยาหรือวิตามิน เพื่อประเมิณภาวะทางสุขภาพในปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังจะทำงานร่วมกับคุณในการตั้งจุดหมายด้านสุขภาพ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

VIRTUAL NUTRITION COUNSELING

บริการออนไลน์

เนื่องจากชีวิตที่เร่งด่วนและการแข่งขันในปัจจุบันนี้ ทำให้หลายคนไม่มีเวลา เราจึงริเริ่มการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการผ่านทาง Video Call หรือ โทรศัพท์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเวลาของคุณ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อย ๆ เช่น ฝ่ายขาย หรือระดับผู้บริการที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศบ่อย ๆ

กลุ่มอาการที่โภชนาการบำบัดสามารถช่วยท่านได้

 • โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal & Digestive Disorders)
 • โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือ (Cardiovascular Diseases)
 • เบาหวาน (Diabetes)
 • การแพ้อาหาร (Food Allergies & Sensitive)
 • อยู่ในระหว่างตั้งครร์​ (Pregnancy)
 • ภาวะคอเลสเตอรอลสูง (High Cholesterol)
 • โรคไต (Kidney Disease)
 • โรคมะเร็ง (Cancer)
 • โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน (Obesity or overweight)
 • ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง (Chronic fatigue syndrome)
 • โภชนาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกับสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

ที่ปรึกษาด้านโภชนาการที่ให้บริการนั้น เป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีและโท ด้านแพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออก ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย หรือเภสัชกรรมไทย ที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยอาหารและยาสมุนไพร

จำเป็นไหมที่ต้องเตรียมประวัติการตรวจสุขภาพมาด้วย?

เอกสารดังกล่าว สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถวินิจฉัยและให้คำแนะนำได้แม่นยำมากขึ้น โดยเอกสารดังกล่าวได้แก่ ผลตรวจเลือด การแพ้ยา การใช้ยา และผลตรวจสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ เอกสารเหล่านี้คุณสามารถขอย้อนหลังได้จากโรงพยาบาลหรือคลีนิคที่คุณไปตรวจสุขภาพมา

Food Journal หรือประวัติการทานอาหาร ?

ถ้าเป็นไปได้ กรุณาเก็บรายละเอียดอาหารและเครื่องดื่มในมื้อต่าง ๆ ที่ทานประมาณ 3 วันก่อนการพบกับที่ปรึกษาด้านโภชนาการในครั้งแรก ซึ่งจะช่วยได้อย่างมากในด้านการแนะนำการปรับพฤติกรรมหรือประเภทอาหารที่กินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับบริการได้มากขึ้น