เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

การให้ความสนใจด้านสุขภาพทางกาย ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม ทำให้การทำให้พนักงานนั้นเจ็บป่วยน้อยลง และกลับมาทำงานได้เร็วที่สุด

การนวดปรับสมดุลโดยแพทย์แผนไทยและจีน

ติดต่อเรา

1-1 CORPORATE REBALANCE PHYSICAL THERAPY

การนวดปรับสมดุลโดยแพทย์แผนไทยและจีน

หลักการและเหตุผล

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คนเราประกอบด้วย ธาตุ 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ ซึ่งสัดส่วนของธาตุจะแตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคล ธาตุที่เด่นมาตั้งแต่กำเนิดจะเรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน โดยสามารถวิเคราะห์ตามวันเดือนปีเกิด ยังดูจากบุคลิกภาพ ความคิด จิตใจ อิทธิพลของที่อยู่อาศัย อายุ ฤดูกาล เวลา และพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น ร่างกายที่มีสัดส่วนของธาตุ ไม่สมดุล จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย นั่นคือต้นเหตุสำคัญที่เราต้องปรับสมดุลของธาตุโดยเน้นการนวดเพื่อช่วยรักษาและปรับสมดุลของธาตุในร่างกายให้เหมาะสมนอกจากนี้การแพทย์แผนไทยยังมีการใช้การกินอาหารและสมุนไพรตามธาตุอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สอดคล้องกับธาตุสมุนไพรตามธาตุ

ทำไมต้องมีการนวดเพื่อปรับสมดุลธาตุ

การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันโดยส่วนใหญ่นั้น แต่ละคนมีการใช้ร่างกายทำงานมากน้อยแตกต่างกันไป และในบางครั้งฤดูกาลก็อาจก่อให้เกิดการกระทบธาตุเจ้าเรือนหลักในตัวเรา ทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้ หลักการนวดเพื่อปรับสมดุลจึงแตกต่างกันไปตามสาเหตุของความเจ็บป่วย อาทิเช่น ในคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากธาตุน้ำผิดปกติ วิธีการนวดจะวิธีลงน้ำหนักนวดปานกลางและนวดเอื่อย ๆ เหมือนน้ำไหลและสำหรับคนไข้ที่อาการเจ็บป่วยจากธาตุดินที่ผิดปกติ วิธีการนวดจะใช้วิธีลงน้ำหนักนวดหนักและควรนวดให้เร็วเพื่อกระตุ้นร่างกาย ในคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากธาตุไฟผิดปกติ วิธีการนวดจะต้องลงน้ำหนัก เบาและควรนวดอย่างช้า ๆ เป็นต้น

ซึ่งการบำบัดรายบุคคล ผนวกกับการสอนให้ผู้ป่วยได้กายภาพบำบัดเองที่บ้าน หรือที่ออฟฟิศเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดการใช้ยาและสารเคมีในการลดอาการปวดบวมต่าง ๆ ซึ่งการใช้ยาเป็นเวลานานนั้นจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ตับและไต ในภายหลังได้ ซึ่งการนวดปรับสมดุลนั้นถือว่าเป็นการดูแลพัฒนาสุขภาพกายแบบยั่งยืนและปลอดภัย

รูปแบบและวิธีการ

ประเภท: ให้การรักษาด้วยการหัตถเวช และให้คำปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ: แพทย์แผนไทย ตะวันออก หรือแพทย์แผนประยุกต์
ระยะเวลา: 60 นาที ต่อท่าน
จำนวนผู้เข้ารับบริการ: ขั้นต่ำ 4 ท่าน

ติดต่อเรา

โปรแกรมบำบัดด้วยการนวดเพื่อปรับสมดุลธาตุ

 • ไมเกรน (Migraine)
 • ปวดศีรษะเรื้อรัง (Chronic Headaches)
 • อาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ (Tension and Cluster Headaches)
 • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (carpal tunnel syndrome)
 • อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาท(Sciatica)
 • ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial Pain Syndrome)
 • ปวดไหล่ หัวไหล่ติด (Frozen Shoulder)
 • การปวดที่เดิมซ้ำ ๆ (Repetitive strain injury)
 • การปวดขากรรไกร (TMJ Disorder)
 • นิ้วล็อก (Trigger Finger)
 • เอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก(Tennis Elbow)

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

แพทย์แผนไทย ตะวันออก หรือประยุกต์ วุฒิปริญญาตรีและโท ที่มีใบประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมไทย และการนวดไทย

จำเป็นไหมที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับบริการนี้ ?

เราต้องการเพียงห้องส่วนตัว ที่แพทย์สามารถวินิจฉัยและนวดรักษาได้อย่างสะดวก เป็นส่วนตัว เช่น ห้องพยาบาลที่มีเตียง หรือห้องประชุมที่มีพื้นที่เพียงพอ ในการนวดรักษาและกายภาพได้

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการเข้ารับบริการ ?

กรุณาใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ ที่สามารถยกแขนขาได้อย่างสะดวก สำหรับสตรีอาจต้องนำกางเกงมาเปลี่ยน และผู้ที่มีฟิลม์ x-ray, MRI กรุณานำติดตัวมาด้วย

บริการการนวดปรับสมดุลโดยแพทย์แผนไทยและจีน ที่ MSIG