เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

วิธีการจัดการกับความเครียดที่ถูกวิธีจะช่วยทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นด้านความกดดันจากการทำงาน ด้านการเงิน หรือปัญหารุมเร้าต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้างได้ ทีมที่ปรึกษาทางสุขภาพจิตจะช่วยคุณอย่างเต็มที่ ในการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาผ่านช่วงเวลายากลำบาก ซึ่งสามารถเรียนรู้และทำได้

ติดต่อเรา

MENTAL HEALTH & COUNSELING

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ทำไมถึงองค์กรจึงต้องมีการปรึกษาหรือบำบัดสุขภาพจิต

ความเครียดจากการทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทำงาน  ดังนั้นวิธีการจัดการกับความเครียดที่ถูกวิธีจะช่วยทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปัญหา และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลตนเองเพื่อรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การให้บริการการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิกเป็นกระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลได้สำรวจตนเอง ให้เกิดความเข้าใจตนเอง และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อการแก้ปัญหา การปรับตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการบริหารจัดการชีวิตในปัจจุบันที่เหมาะสม เมื่อตัวของท่านเองรู้สึกเครียดจนมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือคนรอบข้างเป็นะยะเวลานาน เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล ลำบากต่อการตัดสินใจ มีปัญหาต่อการปรับตัวจากการทำงานหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท่านสามารถไปพบนักจิตวิทยาคลินิกเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตที่จะส่งผลต่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน

รูปแบบและวิธีการ

ประเภท: การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัดรายบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญ: นักจิตวิทยาคลีนิค (Licensed Clinical Psychologist)
ระยะเวลา: 60 นาทีต่อท่าน
จำนวนผู้เข้ารับบริการ: ขั้นต่ำ 3 ท่าน

ติดต่อเรา

COUNSELING

การให้คำปรึกษา

ชีวิตนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนและไม่มีใครที่สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีการแสดงออกที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น กลัว โกรธ หรือวิตกกังวล ซึ่งที่ปรึกษาจะสามารช่วยเหลือคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านั้น โดยการช่วยคิดทางเลือกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเพิ่มความยืนหยุ่นให้ชีวิต เพื่อให้ต่อกรได้กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

PSYCHOTHERAPY

จิตบำบัด

คุณเคยสังเกตตัวเองหรือไม่ ว่าเราทุกคนนั้นมักทำผิดกับปัญหาเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเวลา การติดอยู่ในวงจรดังกว่าไม่สามารถทำให้คุณหลุดจากวัฏจักรนั้นได้ และบางครั้งพฤติกรรมเหล่านั้นอยู่ลึกกว่าที่คุณละรู้สึกตัวก่อนทำลงไป นักจิตวิทยาคลีนิคจะทำการสืบค้นสาเหตุในอดีตของคุณ เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบในปัจจุบัน และสามารถทำให้คุณนั้นสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

นักบำบัดและจิตวิทยาคลีนิคที่ให้บริการนั้น เป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีและโท ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยตรง รวมถึงมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลีนิค

จำเป็นไหมที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับบริการนี้ ?

เราต้องการเพียงห้องส่วนตัว ที่พนักงานของคุณสามารถปรึกษาปัญหาได้โดยสะดวกและเก็บเป็นความลับ ห้องนั้นควรเงียบสงบและห่างไกลจากสถานที่พลุกพล่าน

ปรึกษาเพียง 1 ครั้งจะเพียงพอไหม ?

ด้วยประสบการณ์ที่มีมา การได้รับคำปรึกษา 1 ครั้งนั้นสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ แต่กรณีที่ปัญหามีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคจิตวิทยาบำบัดขั้นสูง เราแนะนำที่ 4-6 ครั้งต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์