เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

กิจกรรมโยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรม ที่ MSIG

กิจกรรมโยคะสำหรับองค์กรนั้นกำลังเป็นที่นิยมสำหรับหลายบริษัททั่วกรุงเทพฯ เพราะประโยชน์ของโยคะนั้นมีหลากหลาย อีกทั้งพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางออกไปร่วมคลาสข้างนอกออฟฟิศแต่อย่างใด...

มอบสวัสดิการพนักงานสุดพิเศษ ด้วยโปรแกรมเพื่อสุขภาพ 3 รูปแบบ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ การมอบสวัสดิการให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำงานและทำให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจของผู้บริหาร แต่ถ้าต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น การเลือกสวัสดิการพนักงานด้วยการดูแลสุขภาพของคนทำงาน จะทำให้เกิดการอยู่ดีมีสุขที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตัวงานแบบยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เองบริการนวดสำหรับองค์กรจึงกลายมาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว myTHERAS จึงมีบริการ Corporate Wellness เพื่อสุขภาพของทุกคนภายในองค์กร โดยมีบริการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ 3 ด้าน คือ...

MyTHERAS Workplace Wellness บริการนวดและเวริ์คช๊อปด้านสุขภาพสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนทำงาน

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการนวดพัฒนาบริการจนมาถึงการนวดสำหรับองค์กร ที่จะช่วยทำให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมและช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งในบางองค์กรที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวพนักงานจะมีสวัสดิการพนักงานในรูปแบบการนวดบำบัดอาการออฟิศซินโดรม, การเข้าเวิร์คช๊อปเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกาย-ใจเป็นรายบุคคล เป็นต้น...

การนวดสำหรับองค์กรคืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน

บริการนวดสำหรับองค์กร คือ การร่วมงานกันระหว่างองค์กรหรือบริษัทต่างๆ กับร้านนวดที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ด้วยการนวดที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมและลดความเครียดที่มีต่อการทำงาน พร้อมเสริมศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้นของพนักงานทุกคน...

เลือกบริษัทนวดสำหรับองค์กรอย่างไรให้คุ้มค่า

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการนวดพัฒนาบริการจนมาถึงการนวดสำหรับองค์กร ที่จะช่วยทำให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมและช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งในบางองค์กรที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวพนักงานจะมีสวัสดิการพนักงานในรูปแบบการนวดบำบัดอาการออฟิศซินโดรม, การเข้าเวิร์คช๊อปเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกาย-ใจเป็นรายบุคคล เป็นต้น...