เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

 

ทีมงานมายเทราส์

Customer Service Excellence is our motto

เพราะคุณคือคนสำคัญ

คุณจะได้รับบริการจากทีมงานฝีมือดี ทั้งเทราพีสนวด สปา แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนตะวันออก ซึ่งมายเทราส์ได้คัดเลือกบุคคลากรประสบการณ์สูงเหล่านี้ ไปให้บริการที่บ้านหรือองค์กรของคุณ โดยสุขภาพที่ดีและการผ่อนคลายอย่างเต็มที่คือจุดดหมายสูงสุดในการให้บริการของเรา

Convenience

ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเครียดกับการเดินทาง เราจะนำเบาะพกพา ผ้าปู น้ำมัน และความเป็นมืออาชีพไปบ้านของคุณเอง

Quality

เราคัดเลือกทีมงานเทราพีส myTHERAS ที่คุณวุฒิพื้นฐาน และประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

Secure

มีการตรวจสอบสถานะ ประวัติการทำงาน และคุณวุฒิของเทราพีสทุกคน เผื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจในการรับบริการ

ทีมงานแพทย์และเทราพีสนวด