เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ myTHERAS สปาและนวดเดลิเวอรี่

myTHERAS มีโนบายการให้บริการที่เป็นมาตฐานบังคับ เพื่อใช้คุ้มครองทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการจองบริการ | How to book

ระยะเวลาให้บริการนวดนอกสถานที่นั้นอยู่ที่ 2 ชั่วโมงขั้นต่ำต่อบุ้คกิ้ง คุณสามารถเลือกโปรแกรม และเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ โดยทำการจองล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง เพื่อเราจะได้ส่งทีมงานที่เก่งเฉพาะด้านนั้น ๆ ไปให้บริการ >>> สามารถเลือกดูเมนูบริการได้ที่นี่

Our minimum mobile spa & massage service duration is 2 hours. You can choose the modality, the time, the place you wish. And in just a couple of hours you will get your massage specialist. >>> Please check our service menu here

เวลาเปิดปิด | Business Hour

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-22:00 น. ถ้าต้องการนัดหมายหลัง 22:00 น. จะมีค่าเดินทางเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 400 บาทต่อเทราพีส

Open everyday from 9:00-22:00. If you wish to book after 22:00, we charge extra travel fare starts from 400 Baht per therapist.

ค่าเดินทางเพิ่มเติม | Extra Travel Fare

ทุกพื้นที่ใบเขตบริการสีเขา Zone 1 และไม่ไกลกว่าสถานที่ BTS หรือ MRT เกิน 3 กิโลเมตรนั้นไม่มีค่าเดินทางเพิ่มเติม นอกโซนคิดค่าเดินทางเริ่มต้นที่ 150 บาท

All area in  Zone 1 which is not not exceed 3 Km from MRT & BTS station has no extra travel fare. The rest , we charge minimum from 150 Baht.

การชำระค่าบริการ | How to Pay

ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเต็มจำนวนล่วงหน้า เพื่อสำรองการนัดหมายด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลัก ส่วนบัตรเครดิตชำระทาง Facebook จะมีค่าธรรมเนียม 3.5% และ PayPal  5% โดยทาง myTHERAS จะไม่มีการขอเลขบัตรเครดิตใด ๆ จากลูกค้า หรือบันทึกทั้งสิ้น

myTHERAS requests a pre-payment in full at the time of booking. We accept Thai bank transfer , Credit card via Facebook with 3.5% fee , credit card via Paypal with 5% fee. myTHERAS does not store ANY of your payment details

การทิป | Do I have to tip?

เราไม่มีนโยบายด้านการทิป แต่ถ้าคุณมีความพึงพอใจการให้บริการ ก็สามารถทิปให้กับพนักงานเป็นเงินสดได้โดยตรง

Tips are appreciated, but not expected. You can tip directly to our massage therapist.

การยกเลิก / การเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย | How to cancel

ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจอง กรุณาตรวจสอบนโยบายการยกเลิกตามตารางข้างล่างนี้ โดยกรณีที่คุณยกเลิกนัดล่วงหน้าเกิน 24 ชั่วโมงเท่านั้นถึงจะได้รับค่าบริการคืน 100%

If you wish to cancel you booking, the following table summarises myTHERAS cancellation policy.