เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

พนักงานของคุณชอบบ่นว่าไม่ค่อยสบายตัวอยู่บ่อย ๆ หรือรู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายตลอดเวลา ???

เรียนรู้จากเวิร์คช๊อปขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม เพื่อปรับพฤติกรรมและอริยาบทในการนั่งทำงาน และเรียนรู้การนวดพื้นฐานด้วยตัวเอง ปวดใหล่ ไมเกรน ปวดหลัง ขาตึง ฯลฯ เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองก่อนเกิดและหลังเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกับแพทย์แผนไทย เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีห่างไกลจากโรคยอดฮิต

ติดต่อเรา

WORKSHOP OFFICE SYNDROME RELIEF

เวิร์คช๊อปขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม

ภาวะการปวดต้นคอ หลัง และไหล่ มันไม่ใช่เพียงความเครียดหรือการนอนบนฟูกและหมอนนถูก ๆ แต่มันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ขับรถเป็นเวลานาน ซึ่งพฤติกรรมสมัยไหม่เหล่านี้ บั่นทอนสภาพร่างกายเรามากขึ้นทุกวัน ทำให้เราเคลื่อนไหวได้น้อยลง ปวดเมื่อยไม่อยากขยับ และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ เช่น โรคความดัน โรคอ้วน โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น แต่สาเหตุของการความไม่สบายตัวนั้น หลัก ๆ เกิดจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ที่เราเรียกกันติดปากว่า “ออฟฟิศซินโดรม” นั่นเอง

เวริ์คช็อป “ขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม” เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ผนวกความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การควบคุมโภชนาการ การผ่อนคลายสมองและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช่คอมพิวเตอร์มาก ๆ นั่งทั้งวัน และติดมือถือ หรือต้องขับรถตลอดเวลา และมีความเครียด ให้เขาเหล่านั้นได้เกิดความเข้าใจกับร่างกายตนเอง และสามารถปรับใช้เทคนิคต่าง ๆ จากเวริคช็อปไปใช้ในการดูและสุขภาพกายและใจในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นได้

รูปแบบและวิธีการ

ผู้บรรยาย: แพทย์แผนไทย (วท.บ. การแพทย์แผนไทย)
รูปแบบการฝึกอบรม: การฝึกเชิงปฏิบัตการ
ระยะเวลาการสัมมนา: 1 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าอบรม: ไม่เกิน 30 ท่าน

กิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กร รู้ทันและห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

ขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

แพทย์แผนไทยกานต์  ถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 สาขา ได้แก่ สาขาเวชกรรมไทย นวดไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย

ต้องการพื้นที่แบบไหนสำหรับการทำกิจกรรม ?

เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เราจำเป็นต้องใช้ห้องประชุมเอนกประสงค์ที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วม 30 ท่าน โดยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ รวมถึงเก้าอี้นั่งแบบไม่มีล้อเลื่อน  หรือกรณีที่ไม่มีห้องประชุม อาจใช้ห้องเทรนนิ่งหรือห้องทำงานแทนได้

ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

ทีมงานของเราจะเตรียมเอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติและชั่วโมง และนำไปฝึกต่อที่บ้านได้

Corporate Workshop

ภาพกิจกรรมเวริ์คช็อบเชิงปฏิบัติการขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม