เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

เวิร์คช๊อปการปรับสมดุลธาตุด้วยตนเอง

การรักษาสมดุลในร่างกาย คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพดี หากร่างกายเกิดภาวะเสียสมดุล จะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพด้วยอาการที่ต่างกันไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้พนักงานในองค์กรสามารถเรียนรู้เพื่อดูแลตนเองและป้องกันอาการเจ็บป่วยได้ ด้วยศาสต์การปรับสมดุลธาตุ

ติดต่อเรา

WORKSHOP: REBALANCE ENERGY

การปรับสมดุลธาตุด้วยตนเอง

หลักการและเหตุผล

โรคออฟฟิศซินโดรมนั้นเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูและโครงสร้างร่างกาย ที่มีการสะสมเป็นมานานโดยไม่รู้ตัว อาการต่าง ๆ เช่น ปวดศรีษะไม่ทราบสามารถ ปวดชาที่คอบ่าไหล่ แขน ขา หรือการปวดหลัง นั้นโดยมากเกิดจากความเครียดและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เราสามารถบรรเทาหรือป้องกันด้วยตนเองได้ด้วยศาสตร์การปรับสมดุลธาตุ

 

ทำไมถึงต้องมีการปรับสมดุลธาตุ

ศาสตร์ปรับธาตุเป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อว่าเมื่อร่างกายเสียสมดุลจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยสมดุลของธาตุในร่างกายแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ธาตุเย็นและธาตุร้อน โดยธาตุเย็น จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยการอักเสบของกล้ามเนื้อรวมถึงการเป็นพังผื ด เนื่องจากเลือดไหลเวียนช้าลง เกิดอาการติดขัด มีของเสียในร่างกายมากขึ้น เช่น อาการร้าวชา ปวดบวม อาการไหล่ติด หลังตึง หรือเวลาขยับคอแขนแล้วเกิดการติดขัดมีเสียง ในทางตรงกันข้ามธาตุร้อน จะทำให้เลือดสูบฉีดเร็วเกินไป และร่างกายดึงสารอาหารไม่ทัน ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อลีบอ่อนแรง หรือไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย หรืออาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง

นอกจากนี้ อาการเจ็บป่วยดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงถึงต้นตอของการทำงานของอวัยวะภายในร่วมด้วย เช่น ระบบกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า สัมพันธ์กับระบบการหายใจ ซึ่งในบางรายนั้นมีอาการหายใจติดขัด ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถรักษาเบื้องต้นได้ด้วยการปรับสมดุล ที่ต้องปรับทั้งด้านกล้ามเนื้อและปรับระบบการหายใจร่วมกัน ในรูปแบบของการปรับสมดุลธาตุขั้นสูง

รูปแบบและวิธีการ

ผู้บรรยาย: แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนตะวันออก มีใบประกอบโรคศิลปะ
รูปแบบการฝึกอบรม: การฝึกเชิงปฏิบัตการ
ระยะเวลาการสัมมนา: 60 นาที
จำนวนผู้เข้าอบรม: ไม่เกิน 30 ท่าน
การแต่งกาย: สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ๆ ที่สามารถบิดยืดตัว ลุกนั่ง เพื่อร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก

ติดต่อเรา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเวริ์คช๊อปการปรับสมดุลธาตุด้วยตนเอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์โรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุในร่างกาย

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการนวดปรับสมดุลธาตุในร่างกาย ได้อย่างถูกต้อง

มีทักษะและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการรักษาตนเองในเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการให้ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

แพทย์แผนตะวันออกเฟย วุฒิปริญญาโท  ถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย นวดไทย

ต้องการพื้นที่แบบไหนสำหรับการทำกิจกรรม ?

เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เราจำเป็นต้องใช้ห้องประชุมเอนกประสงค์ที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วม 30 ท่าน โดยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ รวมถึงเก้าอี้นั่งแบบไม่มีล้อเลื่อน  หรือกรณีที่ไม่มีห้องประชุม อาจใช้ห้องเทรนนิ่งหรือห้องทำงานแทนได้

ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

ทีมงานของเราจะเตรียมเอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติและชั่วโมง และนำไปฝึกต่อที่บ้านได้

ภาพกิจกรรม Rebalance Energy Workshop